Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Main Menu


  
_
สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สล.
          สอ.สล. ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการที่หมดวาระลงซึ่งมีกรรมการที่จะมาแทน กรรมการที่หมดวาระในแต่ละเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สล. ดังนี้
          กรรมการที่หมดวาระ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย สสจ.เลย อำเภอเมือง นาด้วง ข้าราชการบำนาญ รพ.เลย สหกรณ์ฯ
สมาชิกกลุ่มกรณีพิเศษ รพ.จิตเวชเลยฯ
จำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้วจำนวน  -  คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเชียงคาน ท่าลี่ ปากชมจำนวน  1  คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง เอราวัณ ภูหลวงจำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอภูกระดึง ผาขาว หนองหินจำนวน  2  คน

           โดยสามารถสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ด้วยตนเองที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557  icon รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง สอ.สล.
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการปี 2558 โดยวิธีลงคะแนนลับในที่ประชุมสามัญประจำปี 2557 
          ในการนี้ ขอเชิญสมาชิก สอ.สล. สมัครกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้
 1. รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ จากเขต 1 จำนวน 5 คน และเขต 2,3,4,5 จำนวน เขตละ 3 คน รวม 17 คน
2. กรณีในแต่ละเขตมีผู้สมัครฯ มากกว่าจำนวนที่กำหนดจะใช้วิธีการจัดลำดับตามเลขที่ก่อน-หลัง จนครบตามจำนวนของแต่ละเขต
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครในเขตนั้นๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากเขตอื่น
         
          สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด โดยการกรอกใบสมัครและลงนามด้วยตนเอง ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
Image

          ขอเชิญชวน...สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล โครงการซื้อหุ้น...ลุ้นโชค จับรางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 2 เส้น ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลาตั้งแต่ 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
15 ส.ค. 2557 ปิดทำการ 1 วัน
          สอ.สล.ขอปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เนื่องจากต้องไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด สอ.สล.ขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วารสาร สอ.สล. 2557/1
Image

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี 2557
          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ของสมาชิก ณ ที่จ่าย คนละ 50 บาท ยกเว้นกรณีที่สมาชิกไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย  icon ขอให้ชำระตามรายละเอียดนี้
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ออมทรัพย์ 3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
 ออมทรัพย์พิเศษ 
  หนึ่งแสนบาทขี้นไป 3.50
  ห้าล้านบาทขี้นไป(ฝากครบ 6 เดือน) 4.75
ฝากประจำ
 3 เดือน  4.25
 6 เดือน  4.50
 12 เดือน  4.75
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 สามัญ  7.00
 ฉุกเฉิน  7.00
 ตามโครงการสวัสดิการ  6.00
 ตามโครงการสวัสดิการใหม่  5.75
เลขที่บัญชี สอ.สล
ธ.กสิกรไทย สาขาเลย
  156-2-15523-2
ธ.กรงไทย สาขาเลย
  403-1-98897-4
 

 


==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200