Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Main Menu


  
.

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช  ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี  ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย

ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์  ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน  ทุกถิ่นสมัย

ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย

ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัดสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจกการ สอ.สล.
          สอ.สล. ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการที่หมดวาระลงซึ่งมีกรรมการที่จะมาแทน กรรมการที่หมดวาระในแต่ละเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สล. ดังนี้
          กรรมการที่หมดวาระ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย สสจ.เลย อำเภอเมือง นาด้วง ข้าราชการบำนาญ รพ.เลย สหกรณ์ฯ
สมาชิกกลุ่มกรณีพิเศษ รพ.จิตเวชเลยฯ
จำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้วจำนวน  -  คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเชียงคาน ท่าลี่ ปากชมจำนวน  1  คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง เอราวัณ ภูหลวงจำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอภูกระดึง ผาขาว หนองหินจำนวน  2  คน

           โดยสามารถสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ด้วยตนเองที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557  icon รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง สอ.สล.
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการปี 2558 โดยวิธีลงคะแนนลับในที่ประชุมสามัญประจำปี 2557 
          ในการนี้ ขอเชิญสมาชิก สอ.สล. สมัครกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้
 1. รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ จากเขต 1 จำนวน 5 คน และเขต 2,3,4,5 จำนวน เขตละ 3 คน รวม 17 คน
2. กรณีในแต่ละเขตมีผู้สมัครฯ มากกว่าจำนวนที่กำหนดจะใช้วิธีการจัดลำดับตามเลขที่ก่อน-หลัง จนครบตามจำนวนของแต่ละเขต
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครในเขตนั้นๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากเขตอื่น
         
          สมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด โดยการกรอกใบสมัครและลงนามด้วยตนเอง ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 
เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
Image

          ขอเชิญชวน...สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล โครงการซื้อหุ้น...ลุ้นโชค จับรางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง 2 เส้น ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลาตั้งแต่ 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
15 ส.ค. 2557 ปิดทำการ 1 วัน
          สอ.สล.ขอปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เนื่องจากต้องไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด สอ.สล.ขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วารสาร สอ.สล. 2557/1
Image

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี 2557
          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ของสมาชิก ณ ที่จ่าย คนละ 50 บาท ยกเว้นกรณีที่สมาชิกไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย  icon ขอให้ชำระตามรายละเอียดนี้
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ออมทรัพย์ 3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
 ออมทรัพย์พิเศษ 
  หนึ่งแสนบาทขี้นไป 3.50
  ห้าล้านบาทขี้นไป(ฝากครบ 6 เดือน) 4.75
ฝากประจำ
 3 เดือน  4.25
 6 เดือน  4.50
 12 เดือน  4.75
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 สามัญ  7.00
 ฉุกเฉิน  7.00
 ตามโครงการสวัสดิการ  6.00
 ตามโครงการสวัสดิการใหม่  5.75
เลขที่บัญชี สอ.สล
ธ.กสิกรไทย สาขาเลย
  156-2-15523-2
ธ.กรงไทย สาขาเลย
  403-1-98897-4
 

 


==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200