Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Main Menu


  
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
          ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย ขอประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ซึ่งทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด และให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. หากพ้นวัน เวลา ดังกล่าวนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด จะเรียกผู้ใช้ลำดับสำรองมารายงานตัวแทน ตามลำดับ ต่อไป รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
           สอ.สล. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ซึ่งจะทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ สอ.สล.
          สอ.สล. มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด โทร. 0-4283-2784 ต่อ 14  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
การยกเลิกเงินกู้ฉุกเฉินปกติ
          สอ.สล. ขอยกเลิกเงินกู้ฉุกเฉินปกติ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการยื่นกู้ และการรับเงิน ซึ่งสมาชิกอาจไม่ได้มายื่นเอกสารและรับเงินด้วยตัวเอง จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดความเสียหายได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกใช้บริการ เงินกู้ฉุกเฉิน ATM โดยสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ที่สหกรณ์ฯ และการจัดทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ทำเพียงครั้งแรกเท่านั้น สมาชิกสามารถกดเงินได้ทางตู้บริการของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศได้เพิ่มความสะดวก สบายในการบริการ รายละเอียดประกาศ
ประกาศวันหยุดทำการ สอ.สล.ปี 58
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 รายละเอียด
สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สล.
          สอ.สล. ขอเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการที่หมดวาระลงซึ่งมีกรรมการที่จะมาแทน กรรมการที่หมดวาระในแต่ละเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สล. ดังนี้
          กรรมการที่หมดวาระ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย สสจ.เลย อำเภอเมือง นาด้วง ข้าราชการบำนาญ รพ.เลย สหกรณ์ฯ
สมาชิกกลุ่มกรณีพิเศษ รพ.จิตเวชเลยฯ
จำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้วจำนวน  -  คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเชียงคาน ท่าลี่ ปากชมจำนวน  1  คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอวังสะพุง เอราวัณ ภูหลวงจำนวน  2  คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอภูกระดึง ผาขาว หนองหินจำนวน  2  คน

           โดยสามารถสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ด้วยตนเองที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557  icon รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ออมทรัพย์ 3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
 ออมทรัพย์พิเศษ 
  หนึ่งแสนบาทขี้นไป 3.50
  ห้าล้านบาทขี้นไป(ฝากครบ 6 เดือน) 4.75
ฝากประจำ
 3 เดือน  4.25
 6 เดือน  4.50
 12 เดือน  4.75
  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 สามัญ  7.00
 ฉุกเฉิน  7.00
 ตามโครงการสวัสดิการ  6.00
 ตามโครงการสวัสดิการใหม่  5.75
เลขที่บัญชี สอ.สล
ธ.กสิกรไทย สาขาเลย
  156-2-15523-2
ธ.กรงไทย สาขาเลย
  403-1-98897-4
 

 


==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200